Job vacancies

Korepetítor
28.06.2022
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok
 
Termín nástupu:
dohodou
 
Ponúkaný plat:
1300 €
+ mesačné výkonnostné odmeny. Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností, kvalifikácie a skúseností kandidáta.
 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
- hranie tréningov klasického tanca
- hranie klasického repertoáru
- hranie v orchestri
 
Požiadavky na zamestnanca
 
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa

 
Vzdelanie v odbore
Osvetľovač
28.06.2022
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava

 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok

 
Termín nástupu:
dohodou

 
Ponúkaný plat:
950 €
- kvartálne odmeny
- finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností, kvalifikácie a skúseností kandidáta
 
Náplň práce:
Osvetľovač zostavuje, nastavuje a obsluhuje osvetľovacie zariadenia, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v predstaveniach Opery a Baletu SND na domácej scéne a na zájazdoch.

 
Hlavné činnosti práce:
príprava, montáž a obsluha scénických svetiel
údržba a starostlivosť o svetelné zariadenia a svetelný park
Inšpicient
22.06.2022
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo , Pribinova 17, 819 01 Bratislava

 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok

 
Termín nástupu:
dohodou

 
Ponúkaný plat:
1200 €
- kvartálne odmeny
- finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností, kvalifikácie a skúseností kandidáta
 
Náplň práce:
- Zabezpečuje plynulý priebeh skúšok a predstavení Opery SND a zodpovedá za ich nerušený priebeh
- Organizuje činnosť operného súboru na javisku, v skúšobniach a v zákulisí
- Podľa režijného zámeru vypracováva inšpicientskú knihu
- Zúčastňuje sa na všetkých skúškach a predstaveniach inscenovaného diela podľa rozdelenia služieb
Projektant/konštruktér scény
30.06.2022
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo , Pribinova 17, 819 01 Bratislava

 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok

 
Termín nástupu:
dohodou

 
Ponúkaný plat:
1500 €
- kvartálne odmeny
- finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností, kvalifikácie a skúseností kandidáta
 
Náplň práce:
Odborne spracováva kompletnú výrobnú dokumentáciu scénických výprav na základe odovzdávajúceho protokolu scénickej výpravy
Organizuje odovzdávanie scénických návrhov a výrobné porady na základe pridelených jednotlivých inscenácií divadelnej sezóny
Zabezpečuje vypracovanie statických výpočtov zvlášť namáhaných konštrukcií oprávnenými statikmi
Údržbár
29.06.2022
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo , Pribinova 17, 819 01 Bratislava

 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok

 
Termín nástupu:
dohodou

 
Ponúkaný plat:
900 €
- kvartálne odmeny
- finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností, kvalifikácie a skúseností kandidáta
 
Náplň práce:
- vykonáva pravidelnú ako aj operatívnu údržbu a opravu častí budov a zariadení
- vykonáva celoročnú údržbu vonkajších priestorov - upratovanie areálu, strihanie stromov , kosenie, zber lístia, a podobne
- navrhuje a konštrukčne realizuje opravy mechanické ako napr. oprava zámkov dverí, kľučiek, pántov, kancelárskeho zariadenia atd.
Mzdár / Mzdový účtovník
28.06.2022
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo , Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok
 
Termín nástupu:
dohodou
 
Ponúkaný plat:
1300 €
- kvartálne odmeny
- finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností, kvalifikácie a skúseností kandidáta
 
Náplň práce:
Komplexné zabezpečovanie mzdovej agendy:
Spracovanie podkladov pre výpočet miezd zamestnancov v mzdovom programe
Evidencia PN, OČR
Kontrola výkazov dochádzky zamestnancov
Spracovanie zrážok zo mzdy
Spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne, ročných zúčtovaní daní zamestnancov, ELDP a iných výkazov
Spracovanie stravovania zamestnancov
Stavač scénických dekorácií
28.06.2022
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo , Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok
 
Termín nástupu:
dohodou
Ponúkaný plat:
900 €
- kvartálne odmeny
- finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností, kvalifikácie a skúseností kandidáta
 
Náplň práce:
Vykonáva práce súvisiace s prípravou, montážou, priebehom a demontážou scén predstavení a skúšok Opery a Baletu SND
Realizuje stavbu scény a jej demontáž
Pripravuje scénické dekorácie, nábytok, rekvizity a ostatné súčasti javiskových dekorácií
Ukladá javiskové dekorácie a vykonáva ich bežnú údržbu
Uskutočňuje vykladanie a nakladanie dekorácií pri zájazdových predstaveniach
Strojník javiskových zariadení/Stavač
28.06.2022
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo , Pribinova 17, 819 01 Bratislava

 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok

 
Termín nástupu:
dohodou
Ponúkaný plat:
950 €
- kvartálne odmeny
- finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností, kvalifikácie a skúseností kandidáta
 
Náplň práce:
Vykonáva práce súvisiace s prípravou, montážou, priebehom a demontážou scén predstavení a skúšok Opery a Baletu SND
Vykonáva obsluhu javiskových mechanizmov, ako sú rôzne ťahy, kladky, portálový most, točňa, zdvíhacie zariadenia a iné technologické zariadenia, ktoré sú súčasťou predstavenia a na obsluhu ktorých bude riadne zaškolený
Zodpovedá za bezpečnú prevádzku javiskových mechanizmov a vykonáva ich bežnú údržbu
Dispečer CRS / Centrálneho riadiaceho systému
06.09.2021
Miesto práce:
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok
 
Termín nástupu:
ihneď
 
Ponúkaný plat:
1100 €
 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
- ovládanie inteligentnej budovy pomocou riadiaceho systému
- vedenie evidencie vzniknutých udalostí
- operatívne riešenie vzniknutých problémov a požiadaviek
- práca na zmeny
 
Požadované vzdelanie:
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika
 
Ďalšie požiadavky a zručnosti:
- elektrotechnické vzdelanie