SND Abonentky v sezóne 2022/2023

Slovenské národné divadlo vám opätovne prináša možnosť zakúpiť si abonentku na sériu vybraných predstavení činohry, opery a baletu v divadelnej sezóne 2022/2023.
Veríme, že 103. divadelná sezóna SND vám prinesie príjemne prežité chvíle plné emócií a silných zážitkov.
 
1. Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka teda obsahuje vstupenky na konkrétne miesto v sále na konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne v sezóne 2022/2023.
 
2. Kúpou abonentky si abonent zabezpečí stálu rezerváciu vybraných miest v príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté v jeho zakúpenej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.
 
3. Na abonentke je vyznačený názov série, názov sály (konkrétnej budovy SND) a miesto v sále.
 
4. Abonentná vstupenka platí na všetky predstavenia v rámci série. Pri vstupe do sály sa neodovzdáva uvádzačom, návštevník – abonent si ju ponechá na ďalšie predstavenia v príslušnej sérii.
 
5. Termíny predstavení opery a baletu sú známe už pri kúpe abonentného balíka. Termíny predstavení činohry oznamujeme na základe určenia prevádzky činohry minimálne mesiac pred predstavením. Konkrétne termíny predstavení a abonentné série je možné overiť si na programových plagátoch a stránke www.snd.sk.
 
6. Termíny predstavení nie je možné meniť.
 
7. Abonentka je prenosná. Preto v prípade, že termín predstavenia návštevníkovi – abonentovi nevyhovuje a nemôže sa na ňom zúčastniť, môže svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.
 
8. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia SND ponúkne adekvátne náhradné predstavenie.
 
9. Kúpou abonentky sa návštevník – abonent zaväzuje dodržiavať a rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú oznámené ako abonentné zo strany SND.
 
10. Abonentná vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (podľa termínov predstavení v sérii). Platnosť abonentnej vstupenky sa končí odohratím predstavení v sérii, na ktorú bola zakúpená.
 
11. SND negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.
 
12. Zmena programu je vyhradená.
 
Kúpa abonentky SND na 103. sezónu 2022/2023
 
Bližšie informácie k predaju abonentiek budú aktualizované a doplnené v priebehu mesiaca júla 2022 na www.snd.sk.
Abonentky si bude možné zakúpiť v pokladnici SND po spustení predaja u pracovníka na to určeného.
Pre viac informácií sú vám k dispozícii kontakty: email abonentky@snd.sk/tel. +421 2 204 72 279.
 
Pre predaj abonentných sérií SND platia Všeobecné obchodné podmienky Slovenského národného divadla pre sezónu 2022/2023.
 
Aké sú výhody abonentiek?
 možnosť výberu obľúbeného miesta v hľadisku v tých najlepších kategóriách
 garancia rezervácie rovnakého miesta na všetkých vašich predstaveniach v rámci sezóny
 abonentka je prenosná – môžete ňou potešiť aj svojich najbližších
 v prípade zmeny predstavenia vám bude ponúknutá adekvátna náhrada
individuálny prístup vďaka vybranému pracovníkovi oddelenia predaja SND počas celého obdobia
 možnosť zažiť atmosféru premiér Opery a Baletu SND
 Ročenka SND na sezónu 2022/2023 ako súčasť abonentného balíka